Je znepokojivé, že v orgánu s tak výraznou rozhodovací pravomocí, je celá jedna polovina populace zastoupena jen velmi slabě.

Ženy mají životní zkušenost výrazně odlišnou od mužů, jsou jinak vychovávány, mají jiné ambice, řeší řadu odlišných každodenních problémů. Jejich hlas proto musí být v rozhodovacích funkcích co nejspravedlivěji zastoupen.

Nedůstojně nízké zastoupení žen může vést i k oslabení důvěry v Ústavní soud, a to nejen ze strany žen, které nejsou zastoupeny nikým se zkušeností s jejich životními problémy a zkušenostmi.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, adresovaná Senátu České republiky.

Vážené senátorky, vážení senátoři,

na konci loňského roku se funkce ústavní soudkyně vzdala Kateřina Šimáčková. Prezident republiky v nedávných dnech předložil Senátu žádost o souhlas se jmenováním Petra Poledníka na uvolněné místo. Ke jeho jmenování existují značné výhrady týkající se jeho působení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde měl vydávat rozhodčí nálezy i poté, co bylo rozhodnuto o jejich nezákonnosti.

Pevně věříme, že se podaří najít vhodnější kandidáty, a dovolujeme si apelovat na to, aby na uvolněné místo byla nominována žena. Po odchodu Kateřiny Šimáčkové zůstává na Ústavním soudu jediná žena-soudkyně. Tento stav jistě není odrazem toho, že by schopné ženy v právních profesích chyběly, právě naopak. Ženy tvoří 61 % soudců na českých soudech, více než polovinu absolventů právnických fakult, zastávají přes polovinu funkcí na státních zastupitelstvích (v roce 2018 to bylo 53 %) a stále častěji se stávají partnerkami v advokátních kancelářích. Jistě tedy nebude problém najít vhodnou kandidátku, která na Ústavní soud vnese ženskou perspektivu. Je nesporné, že ženská životní zkušenost se od mužské liší, což se projevuje v řadě oblastí. Četné mezinárodní výzkumy ukazují, že ženy rozhodují odlišně od svých mužských kolegů. Kateřina Šimáčková je jednou z nejvýraznějších právních osobností, která na Ústavním soudu představovala progresivní názorový proud, vyzdvihovala práva dětí, práva žen, práva menšin. Doufáme, že její nástupkyně bude vyznávat obdobné hodnoty, neboť mají v rozhodování Ústavního soudu nezastupitelné místo.

Je znepokojivé, že v orgánu s tak výraznou rozhodovací pravomocí je jen slabě zastoupena celá jedna polovina populace. Ženy mají životní zkušenost výrazně odlišnou od mužů, jsou jinak vychovávány, mají jiné ambice, řeší řadu odlišných každodenních problémů. Jejich hlas proto musí být v rozhodovacích funkcích co nejspravedlivěji zastoupen. Nedůstojně nízké zastoupení žen může vést i k oslabení důvěry v Ústavní soud, a to nejen ze strany žen, které nejsou zastoupeny nikým se zkušeností s jejich životními problémy a zkušenostmi.

„Ženy patří na všechna místa, kde se dělají rozhodnutí,” řekla Ruth Bader Ginsburg, soudkyně Nejvyššího soudu USA.

Předsednictvo Strany zelených

  • Michal Berg, spolupředseda
  • Magdalena Davis, spolupředsedkyně
  • Jakub Varvařovský, místopředseda
  • Jitka Nesrstová, místopředsedkyně
  • Jiří Kulich, člen předsednictva
  • Anna Junková, členka předsednictva
  • Vít Masare, člen předsednictva
Je mi více než 15 let a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely informování o petici.

Souhlas je možné kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zásad zpracování osobních údajů Strany zelených.

-->